คำถามที่พบบ่อย

ดูคำถามที่พบบ่อยที่สุดของเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรือไซปรัส

Tabs

ทุกสัญชาติสามารถสมัครลงทะเบียนธงไซปรัสได้

 • สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบิลขาย
 • ใบรับรองน้ำหนัก
 • สำเนาใบรับรองของผู้สร้าง
 • หลักฐานการชำระเงินประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม
 • ใบรับรองอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเรือพาณิชย์

คุณสามารถรับการลงทะเบียนชั่วคราวได้ภายในหนึ่งสัปดาห์

ถูกต้อง. คุณจะได้รับใบรับรองการลงทะเบียน

การลงทะเบียนไซปรัสมีอายุ 1 ปี

เอกสารได้รับการยอมรับเป็นภาษากรีก ตุรกี หรือภาษาอังกฤษ หากเอกสารใดๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลโดยนักแปลที่มีคุณวุฒิและรับรองเอกสาร (เราจะจัดการการแปลอย่างเป็นทางการ)

ใช่ คุณจะต้องส่งหลักฐานความสมควรเดินทะเลเพื่อลงทะเบียนเรือในไซปรัส ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรือเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคและความปลอดภัยต่างๆ

กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้เพื่อยื่นขอใบอนุญาต MMSI ของคุณ:

 • สำเนาบิลขาย
 • สำเนาใบทะเบียน
 • พิสูจน์ความสมควรเดินเรือ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน

ใช่. เราสามารถช่วยคุณแก้ไขเจ้าของธงไซปรัสได้ กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบิลขาย
 • หลักฐานการชำระเงินประกัน
 • พิสูจน์ความคู่ควรของทะเล

เราสามารถช่วยคุณในการยกเลิกธงยิบรอลตาร์ โดยส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

 • สำเนาบิลขาย
 • ยื่นทะเบียนตัวจริงส่งมาที่สำนักงานของเรา

เรือนันทนาการไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการเดินเรือ อย่างไรก็ตาม เรือที่จดทะเบียนพาณิชย์ เช่น เรือบรรทุกสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน และเรือโดยสาร ลูกเรือจำเป็นต้องมีใบอนุญาตและใบรับรองบางอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น กัปตันของเรือพาณิชย์โดยทั่วไปจำเป็นต้องมีใบอนุญาตผู้ชำนาญการ และลูกเรือคนอื่นๆ อาจต้องมีใบรับรองเฉพาะในด้านต่างๆ เช่น การเดินเรือ การดับเพลิง หรือการปฐมพยาบาล

ได้ คุณสามารถจดทะเบียนเรือเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเรือเปล่าได้

ไม่พลาดการติดต่อ