MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия кипърски лиценз за MMSI/радио, когато кандидатствате за регистрация под флага на Кипър. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме кипърски лиценз за радио MMSI за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Копие от сметка за продажба
  • Копие на удостоверение за регистрация
  • Доказателство за мореходност
  • Копие на паспорт/лична карта

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани