MMSI TELEKOM RADIO LICENCA


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI / radio licencu na brodu. Možemo dogovoriti vašu Kiparsku MMSI / Radio licencu kada se prijavite za registraciju zastave Kipra. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo da dogovorimo kiparsku MMSI radio licencu. Cena košta £135,- u kombinaciji sa bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebna dokumenta:
  • Kopija prodajnog računa
  • Kopija sertifikata o registraciji
  • Dokaz o sposobnosti za plovidbu
  • Kopija pasoša/lične karte

REGISTRUJ SE SADA!

Ostanite povezani