MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu cyperskú licenciu MMSI / rádia pri podávaní žiadosti o registráciu cyperskej vlajky. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme zabezpečiť cyperskú MMSI rádiovú licenciu. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia kúpneho listu
  • Kópia osvedčenia o registrácii
  • Dôkaz o námornej spôsobilosti
  • Kópia pasu/ID

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení