SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svako plovilo prema zakonu mora imati važeću MMSI/radio dozvolu. Možemo organizirati vašu licencu za MMSI/radio za Cipar kada se prijavljujete za registraciju zastave Cipra. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo organizirati ciparsku MMSI radio licencu. Cijena je £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako naručite samo.

Potrebni dokumenti:
  • Kopija računa o prodaji
  • Kopija potvrde o registraciji
  • Dokaz o sposobnosti za plovidbu
  • Kopija putovnice/osobne iskaznice

REGISTRIRAJ SE!

Ostanite povezani