SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu kiparsku MMSI / radio licencu kada se prijavite za registraciju zastave Kipra. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti kiparsku MMSI radio licencu. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:
  • Kopija prodajnog računa
  • Kopija potvrde o registraciji
  • Dokaz o sposobnosti za plovidbu
  • Kopija pasoša/lične karte

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan